کابل مخابراتی

کابل مخابراتی 2 زوجی

کابل مخابراتی 2 زوجی

توضیحات

از انواع کابل های مخابراتی که کاربرد های گوناگونی دارد. این کابل مخابراتی از 2 زوج به هم تابیده تشکیل شده.قابلیت استفاده در محیط های خارجی و داخلی و امکان تولید سفارشی برای این محصول وجود دارد.

کابل مخابراتی 4 زوجی

کابل مخابراتی 2 زوجی

توضیحات

از انواع کابل های مخابراتی که کاربرد های گوناگونی دارد. این کابل مخابراتی از 4 زوج به هم تابیده تشکیل شده.قابلیت استفاده در محیط های خارجی و داخلی و امکان تولید سفارشی برای این محصول وجود دارد.

کابل مخابراتی 6 زوجی

کابل مخابراتی 2 زوجی

توضیحات

از انواع کابل های مخابراتی که کاربرد های گوناگونی دارد. این کابل مخابراتی از 6 زوج به هم تابیده تشکیل شده.قابلیت استفاده در محیط های خارجی و داخلی و امکان تولید سفارشی برای این محصول وجود دارد.

کابل مخابراتی 10 زوجی

کابل مخابراتی 10 زوجی

توضیحات

از انواع کابل های مخابراتی که کاربرد های گوناگونی دارد. این کابل مخابراتی از 10 زوج به هم تابیده تشکیل شده.قابلیت استفاده در محیط های خارجی و داخلی و امکان تولید سفارشی برای این محصول وجود دارد.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search