استانداردها

# استاندارد متد توضیح
1 Abrasion testing IEC60794-1-2-E2 تست سایش
2 Bending test IEC60794-1-2-E11 تست شعاع خمش
3 Compound flow IEC60794-1-2-E14  
4 Crush testing IEC60794-1-2-E3 تست فشار
5 Cut through testing IEC60794-1-2-E12  
6 Flexing IEC60794-1-2-E8 تست انعطاف پذیری
7 Impact testing IEC60794-1-2-E4 تست ضربه
8 Insertion loss   نرخ تلفات عبوری
9 Repeated Bending IEC60794-1-2-E6 تست مقاومت در بربر خمش مکرر
10 Return loss   نرخ تلفات بازگشتی
11 Shotgun test IEC60794-1-2-E13  
12 Snatch IEC60794-1-2-E10  
13 Stripping IEC60794-1-2-E5 جداسازی روکش کابل
14 Tensile testing IEC60794-1-2-E1 تست کشش
15 TIA standard   موسسه استادارد TIA
16 Torsion testing IEC60794-1-2-E7 تست مقاومت در برابر یچش مکانیکی

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search