دپارتمان کنترل کیفیت

از آنجایی که اصل مشتری مداری و ارتقای کیفیت مستمر محصولات در نیرا از جایگاه ویژه ای برخوردار است بر همین اساس، واحد کنترل کیفیت در راستای اهداف و استراتژی های سازمان، همزمان با آغاز فعالیت شرکت تاسیس گردید. واحد کنترل کیفیت مسئولیت تضمین کیفیت محصولات تولیدی را از لحاظ کیفی و کمی دارد لذا تمام دستورالعمل های اجرایی که در این واحد بر روی مواد اولیه و محصولات اجرا می شوند مطابق با سیستم های کنترل کیفیت بین المللی است و هر روز در حال ارتقا و توسعه هستند.

واحد کنترل کیفیت نیرا، با بکارگیری متخصصین وکارشناسان با تجربه و راه اندازی آزمایشگاه های ایده آل و مجهز به تجهیزات، دستگاه¬ها، ابزارهای آزمایش و اندازه گیری دقیق و پیشرفته در راستای کنترل و حفظ شاخص های کیفی مواد اولیه، محصولات و ارائه محصول مطلوب به مشتریان تلاش می کند. در همین راستا، این فعالیت ها در چند مرحله انجام می پذیرد:

1- کنترل مواد اولیه ورودی
2- کنترل حین فرآیند
3- کنترل محصول نهایی

1- کنترل مواد اولیه ورودی

کلیه مواد اولیه موثر بر کیفیت محصولات تحت کنترل می باشند، به این صورت که مشخصات فنی برای هر کدام از مواد اولیه طبق استاندارد های مربوطه بین المللی و ملی از قبیل ASTM، IEC، TIA/EIA و ISIRI تعیین و در برگه مشخصات فنی حدودهای کنترل و معیار پذیرش تعریف شده است. مواد اولیه ورودی پس از بازرسی و انجام آزمایشات لازم در آزمایشگاه های مجهز به تایید واحد کنترل کیفیت می رسند. سپس مواد اولیه تایید شده در انبار مطابق با دستورالعمل های تدوین شده در کنترل کیفی شرکت، انبارش و نگهداری می گردند.

۲- کنترل حین فرآیند

در بخش تولید طبق روش اجرایی کنترل کیفیت ایستگاه های کنترل، پارامتر های کنترل به همراه تعداد نمونه برداری و معیار های پذیرش تعیین و در فرم های روزانه کنترل کیفیت ثبت می گردد. نتایج ثبت شده روزانه واحد کنترل کیفیت در بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت ودر تجزیه و تحلیل های آماری مورد استفاده قرارمی گیرند.

۳ – کنترل محصول نهایی

جهت تایید کیفی نهایی قرقره های کابل خروجی از تولید شامل قرقره کابل های فیبرنوری (Indoor، Outdoor و FTTH Drop)، کابل مس (تلفن، شبکه، کواکسیال و رانژه) و کابل برق (فشار قوی، فشار ضعیف و سیم) و همچنین تجهیزات پسیو (اسپلیتر، آداپتور، پچکورد، پیگتل و مفصل) و ملزومات تولید (قرقره و قالب) از جوانب مختلف نظیرعملکردی و ظاهری مورد کنترل و بازرسی قرار می¬گیرند.

در کنترل عملکردی، در آزمایشگاه های نیرا آزمون های اپتیک و یا آزمون های الکتریکی مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی (IEC 60793، IEC 60794، IEC 61300، ITU-T series G، ISIRI 8716، ISIRI 6919، T.C.I. و غیره) بر روی صددرصد قرقره های کابل های تولیدی انجام می گیرد، همچنین تست های مکانیکال برروی تعداد مشخصی از محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی (IEC 60794، IEC 60811،TIA/EIA 455 و ISIRI 8716، ISIRI 5525و غیره) انجام گرفته و در صورت تایید به واحد بسته بندی ارسال می گردند. کنترل ظاهری که بررسی و کنترل بسته بندی کلیه محصولات مطابق با استاندارد های تدوین شده و مندرج در آیین نامه استاندارد کنترل کیفی شرکت می پردازد.

در واحد کنترل کیفیت کارختنه فیبر نوری نیرا، تمام موارد فوق با دقت و حساسیت بالا انجام می شود و در صورت وجود اختلاف در هر کدام از مراحل میان کیفیت کابل تولیدی و استاندارد ايده آل شرکت، ، قرقره به انبار قرنطینه انتقال یافته و اقدامات اصلاحی طی دستورالعمل های کنترلی محصول نامنطبق انجام می گردد.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search