پچ پنل فیبر نوری | Fiber Optic Patch Panel

پچ پنل فیبر نوری 12 پورت داپلکس

پچ پنل فیبر نوری 12 پورت داپلکس

مشخصات

پچ پنل های 12 پورت داپلکس تولیدی نیرا به صورت rack mount تولید می گردد و برای دسته بندی و آرایش کابل های فیبر نوری داخل آن نیازی نیست آن را به طور کامل از رک جدا کرد. طراحی این پچ پنل به گونه ای است که محفظه آن به صورت کشویی باز می گردد و همین امر آن را کاربر پسند کرده است.

پچ پنل فیبر نوری 24 پورت داپلکس

پچ پنل فیبر نوری 24 پورت داپلکس

مشخصات

پچ پنل های 12 پورت داپلکس تولیدی نیرا به پچ پنل فیبر نوری 24 پورت duplex تولیدی شرکت نیرا به صورت rack mount طراحی شده است. در این پچ پنل برای استفاده و آرایش کابل ها احتیاجی نیست آن را از رک جدا کرد چرا که سینی این پچ پنل فیبر نوری به صورت کشویی گشوده می گردد.

پچ پنل فیبر نوری 48 پورت duplex

پچ پنل فیبر نوری 48 پورت duplex

مشخصات

پچ پنل فیبر نوری 48پورت duplex تولیدی شرکت نیرا به صورت rack mount طراحی شده است. در این پچ پنل برای استفاده و آرایش کابل ها احتیاجی نیست آن را از رک جدا کرد چرا که سینی این پچ پنل فیبر نوری به صورت کشویی گشوده می گردد. این پچ پنل بیشتر در شبکه های متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

پچ پنل فیبر نوری 144 پورت simplex

پچ پنل فیبر نوری 144 پورت simplex

مشخصات

پچ پنل فیبر نوری 144 پورت simplex تولیدی نیرا در شبکه هایی با مشترکین بالا کاربرد دارد. همچنین کاربرانی که در نظر دارند شبکه خود را به صورت مداوم گسترش بدهند باید از این پچ پنل ها استفاده کنند.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search