رک شبکه دیواری و ایستاده

رک 4 یونیت

رک 4 یونیت

توضیحات

رک های 4 یونیت در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا مطابق با استانداردهای مخابرات ایران و در نوع دیواری تولید گردیده و مناسب برای استفاده در شبکه های کوچک و داخل واحدها می باشد.

رک 5 یونیت

رک 5 یونیت

توضیحات

رک های 5 یونیت در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا در ایران و مطابق با استانداردهای مخابرات ایران تولید می گردد.

رک 6 یونیت

رک 6 یونیت

توضیحات

رک های 6 یونیت در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا و مطابق با استاداردهای مخابرات ایران تولید می گردد.

رک 7 یونیت

رک 7 یونیت

توضیحات

رک های 7 یونیت در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا مطابق با استانداردهای مخابراتی ایران ساخته شده و بیشتر برای شبکه های کوچک و متوسط کاربرد دارد.

رک 9 یونیت

رک 9 یونیت

توضیحات

رک های 9 یونیت تولید شده در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا بر اساس استاندارد مخابراتی ایران است. این رک به صورت دیواری و در شبکه های کامپیوتری کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.

رک ایستاده 14 یونیت

رک ایستاده 14 یونیت

توضیحات

رک های ایستاده بیشتر برای شبکه های متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و صاحبان و طراحان شبکه های کامپیوتری بسته به نیاز خود می توانند از هر کدام از آنها که با ظرفیت های متفاوت تولید می گردند استفاده کنند. مجتمع تولید فیبر نوری نیرا توانایی تولید انوع رک های ایستاده را با استاندارد شرکت مخابرات دارا می باشد.

رک ایستاده 42 یونیت

رک ایستاده 42 یونیت

توضیحات

رک های ایستاده بیشتر برای شبکه های متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و صاحبان و طراحان شبکه های کامپیوتری بسته به نیاز خود می توانند از هر کدام از آنها که با ظرفیت های متفاوت تولید می گردند استفاده کنند. مجتمع تولید فیبر نوری نیرا توانایی تولید انوع رک های ایستاده را با استاندارد شرکت مخابرات دارا می باشد.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search