کابل فیبر نوری تاید بافر | Tight Buffered

2-12 Core Tight Buffer Breakout Optical Fiber Cable

Tight Buffer Breakout Optical Fiber Cable

کاربرد

• قابل استفاده در داخل ساختمان

4-24 Core Tight buffer Non-unitized Distribution Optical Fiber Cable

Tight buffer Non-unitized

کاربرد

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTH
• کابل اتصال دهنده باکس توزیع به دستگاه های متصل به شبکه
• مناسب برای قرارگیری در داکت

18-144 Core Tight Buffer Unitized Distribution Optical Fiber Cable

Tight Buffer Unitized Distribution Optical Fiber

کاربرد

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTH
• کابل اتصال دهنده باکس توزیع به دستگاه های متصل به شبکه
• مناسب برای قرارگیری در داکت

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - کارخانه تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن دفتر مرکزی 73065111-021

Search