نگاهی بر تولید فیبر نوری


  Published on 1402-08-02

نگاهی بر تولید فیبر نوری

ارتباطات فیبرنوری روشی است که سیگنال ها را به شکل نور منتقل می کند و به عنوان محیطی برای انتقال سیگنال نوری از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شود.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search