تولید فیبرهای نوری - بخش چهارم
343  Views Date created  1401-04-19

تولید کابل های فیبرنوری ونحو تولید فیبرنوری همیشه پرسشی بود که در صنعت شبکه مورد توجه بوده است و می توان باایجاد فرایندی دقیق تارهای نوی با قطر8.1 میک...

دیتاسنتر های گوگل - بخش دوم
229  Views Date created  1401-09-27

گوگل بر روی دیتاسنترهای خود حدود دوازده سال است که تحقیقات و بازبینی انجام داد تا بهترین دیتاسنتر ها را داشته باشد. همچنین گوگل سعی دارد نیروهای الکتر...

کابل های فیبر نوری در اعماق دریاها - بخش دوم
547  Views Date created  1400-08-16

خصوصیاتی که کابل های زیر دریایی باید داشته باشند: 1- مقاومت بالا در برابر نفوذپذیری در مقابل آب و فشار بالای دریا 2- مقاومت در برابر کشش های طولی 3- م...

کابل های فیبر نوری در اعماق دریاها - بخش سوم
521  Views Date created  1400-08-26

درابتدا نقشه های دریا نوردی بررسی شده و مسیر بهتر انتخاب شده. یکی از خصوصیات این مسیر این است که عمق دریاها بیشتر باشد و بتوان کابل را در سطح صاف در ک...

کشتی های کابل کشی - قسمت چهارم
379  Views Date created  1401-02-08

99 درصد داده‌های اینترنتی که در اقیانوس‌ها می‌گذارند از طریق همین کابل ‌های زیردریایی انتقال پیدا می‌کند و به نسبت سال 1995 که در حدود نیمی از این داد...

آرایش درون باکس FTTH - بخش اول
684  Views Date created  1401-06-09

در واقع ساده ترین راه جهت اتصال منازل به شبکه FTTH می باشد، با استفاده از لینک فیبر نوری ، هر خانه، شرکت و یا آپارتمان به طور مجزا توسط یک کابل فیبر ن...
Super User
1,087
View
Joined 1397-12-06

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search